IR3C, Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta

A l'Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) ens proposem abordar l'explicació de la conducta humana en totes les seves facetes, des de les seves formes més senzilles fins a les funcions cognitives més úniques, i això òbviament requereix comprendre com funciona el cervell. Ens interessa també com la conducta s'ajusta i desajusta en els processos naturals –desenvolupament, envelliment- i en moltes formes variades de patologia, sigui conductual o cerebral. I naturalment, cal mesurar, quantificar i modelar aquesta conducta, de la forma més objectiva possible, i sovint estudiar-la i modelar-la en diferents espècies animals.